Privacy/ AVG

Privacyverklaring

De door u verstrekte gegevens zijn veilig bij de vereniging Popkoor Together. Alleen voor het
beantwoorden van uw vraag of verzoek zullen wij uw gegevens gebruiken.
De vereniging Popkoor Together vindt de bescherming van uw online privacy belangrijk en wil er voor
zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Wij nemen alle redelijke (en wettelijk
verplichte) voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Toegang tot uw
persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en
is alleen toegestaan aan de bestuursleden van Popkoor Together.
De gegevensverwerking bij de vereniging is in overeenstemming met de Algemene Verordening

Gegevensbescherming

Recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens
Als u het contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt
bewaard zolang dit naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan.
Heeft u een bericht geschreven in het gastenboek, dan worden deze berichten bewaard.
De vereniging Popkoor Together slaat de gegevens die u via de website met ons deelt op in een
beveiligde omgeving. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van
uw gegevens. U kunt dit verzoek indienen via de contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen
wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.